တစ္စထက္ တစ္စ ပိုမိုလမ္းပြင့္လာတဲ့ ျမန္မာ့ Esports နဲ႔ Mobile Game အလားအလာ

  • Post Author:

Esports ဆိုတာ ႏိုင္ငံတကာမွာေတာ့ ေခတ္စားေနတာ အရမ္းကို ၾကာျမင့္ခဲ့ၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။ ၂၀၀၀ ခုႏွစ္ေနာက္ပိုင္းေလာက္တည္းက Game ေတြကို အေပ်ာ္တမ္းအေနနဲ႔ Online ၿပိဳင္ပြဲေတြေရာ၊ Offline ၿပိဳင္ပြဲေတြေရာ ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ၾကရင္းက ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္ေတြလည္း ေရာက္ေရာ Professional ၿပိဳင္ပြဲအဆင့္ေတြထိ တဟုန္ထိုး တိုးတက္ခဲ့ပါတယ္။ Esports နဲ႔ ဆက္စပ္တဲ့ ေတြ႕ရအမ်ားဆံုး ဗြီဒီယိုဂိမ္းအမ်ိဳးအစားေတြကေတာ့ Real-time…

Continue Reading တစ္စထက္ တစ္စ ပိုမိုလမ္းပြင့္လာတဲ့ ျမန္မာ့ Esports နဲ႔ Mobile Game အလားအလာ

Panic on Myanmar broadband market

It all started with a bombshell. Early August, MPT –which own the largest broadband subscriber base- launched a new FTTH offer at extremely attractive price. Slight problem: the offer is…

Continue Reading Panic on Myanmar broadband market
Why is Internet so expensive in Myanmar?
Internet Price Myanmar Bandwidth broadband mobile

Why is Internet so expensive in Myanmar?

That is a valid question, thank you for asking. Quick tour of Asia We decided to take a look at different markets in Asia and to compare both mobile and…

Continue Reading Why is Internet so expensive in Myanmar?

2017: The year of 4G

On October 20th, Myanmar Posts and Telecommunications Department (PTD) will announce the winners of the 2600 MHz 4G spectrum bid. But what does that mean? Is this precursory of important…

Continue Reading 2017: The year of 4G
IPv6 Deployment Status in Myanmar
IPv6 in Myanmar

IPv6 Deployment Status in Myanmar

Over the past few years, Myanmar has seen a massive growth in Internet penetration mostly driven by mobile Internet. Besides mobile Internet, Internet Service Providers are still struggling to provide…

Continue Reading IPv6 Deployment Status in Myanmar